Typy topidel

Polotěžká sálavá kamna

→ Fotogalerie realizovaných projektů

 

POLOTĚŽKÁ SÁLAVÁ KAMNA jsou vhodným topidlem pro trvale obydlené domy.
Jako spalovací prostor se používá litinové topeniště s šamotovou vyzdívkou – kamnová vložka. Jedná se o sériově zhotovená topeniště s již pevně danými parametry. Maximální dávka paliva se pohybuje od 6 do 12 kg dřeva a tím jsou dány limity pro plánování kamen. Takovéto dávce paliva odpovídají kamna s výkonem od 2 do 3,5 kW a DOBA AKUMULACE 8 až 10 hodin.

 

21

 

Nižší hmotnost topeniště, menší dávka paliva a tím kratší a lehčí tahový systém jsou hlavní rozdíly mezi kamny těžkými a polotěžkými. Výhoda polotěžkých kamen spočívá v jejich větší pružnosti – rychleji se nahřejí a dříve předávají teplo. Způsob topení bývá odlišný. Nejčastěji se maximální dávka paliva rozdělí na 2 – 3 přiložení a tím získáme delší dobu, po kterou můžeme sledovat hořící oheň.

43

 

Pro dimenzování polotěžkých sálavých kamen rovněž používáme vysoce propracovaný výpočtový program.
Za kamnovou vložkou nemusí být nutně vybudován tahový systém, lze použít i litinový výměník. V takovém případě získáme velký objem horkého vzduchu uvnitř kamen, který lze dobře využít pro hypokaustové vytápění. Jedná se o cílené cirkulování horkého vzduchu uvnitř kamen. Topné stěny hypokaustu mohou být instalovány v několika místnostech i přes dvě patra. Topidlo s kamnovou vložkou a litinovým výměníkem označujeme jako LEHKÁ SÁLAVÁ KAMNA.

 

Požadavky na stavbu pláště (velikost a materiály), komín nebo přívod vzduchu, zůstávají stejné jako u těžkých sálavých kamen.

 

→ Fotogalerie realizovaných projektů

Typy topidel

Comments are closed.

Leave a comment

Comments Closed